Hårmineralanalyse

En analyse av håret viser kroppens indre miljø og gir deg oversikt over hvilke vitaminer og mineraler du trenger?

Ønsker du å vite mer om vitaminer og mineraler, kan du lese mye om det på denne siden. Du er velkommen til å komme til meg eller slå på tråden, dersom du ønsker å vite mer eller ta en analyse selv.


http://www.haranalyser.com/artikler.php

 

Hvorfor måle i hår?Hrmineralanalyse_Drammen

Hår er et utmerket vev å bruke for måling av kroppens mineralstatus. Det er både letthåndterlig og pålitelig. Kliniske undersøkelser har vist at en hårprøve avslører kroppens nivåer av både livsviktige mineraler og farlige toksiske metaller. En hårmineralanalyse avslører på en unik måte det indre miljø i kroppens celler under en lengre tidsperiode, som andre analysemetoder har problemer med å vise.


Håranalyse eller blodprøve?

Vi kan tenke oss blodet som en elv med mange små forgreninger som har til oppgave å frakte næringsstoffene rundt til organene. Blodet tar med seg avfallstoffene fra cellene og frakter dem til avgiftningsorganene. Derfra skilles de ut av kroppen. Vi er skapt slik at når det kommer inn overskuddsmineraler og event. tungmetaller, vil blodet fortest mulig kvitte seg med dem. Men blodet vil dels "kaste" fra seg overskuddet helt tilfeldig, slik at det lagres inn i myke vev og hulrom. Derfor kan vi si at en blodanalyse blir som et "snapshot", som viser hva du har spist det siste døgnet. Om du for eksempel akkurat har spist en banan, kan prøven vise høye kaliumverdier til tross for at man egentlig behøver kalium. (Fordi banan inneholder mye kalium) Med andre ord er en blodanalyse et øyeblikksbilde. Mens en hårmineralanalyse gir et langtidsbilde.
Hårmineralanalysen er en vevsprøve, eller man kan si en celleprøve, da håret er et vev, en ansamling av celler.

Prøven blir som et speilbilde av kroppens kjemi.


hr_anallyse

 

Hva er en hårmineral analyse ?

Hårmineralanalyse er en målemetode som måler mengden mineraler i håret. Denne analysen blir som et speilbilde av cellene i kroppen. Hårprøven sendes til Trace elements Inc, Dallas, USA som er et føderalt, internasjonalt autorisert laboratorium. De er i dag verdens ledende på dette området, og deres pålitelige hårmineralanalyser anses å være i særklasse.

Vanlige årsaker til mineralubalanse


* Sykdom og andre kroniske plager, som tømmer kroppen for mineraler
* Medisinbruk og antibiotika over tid
* Ensidig kosthold, slanking, matintoleranse og allergier
* Tungmetaller i nærmiljøet, forgiftninger
* Medfødte mangler og ubalanser,redusert evne til å ta til seg næring fra maten
* Stress, kroniske belastninger. Fysisk og psykisk
* Uvettig inntak av mineraler og vitaminer

 

Hvem bør ta en hårmineral analyse ?Alle kan ha nytte av en håranalyse, men spesielt personer som føler seg dårlig uten å finne noen tilfredstillende forklaring, eller der andre behandlinger ikke gav det forventede resultatet. De som mistenker at de har en tungmetall forgiftning har god nytte av en slik analyse (f.eks sjekke om man forgiftes av amalgan fra tennene)
En hårmineralanalyse kan også med fordel anvendes i forebyggende tiltak, da den avslører eventuelle fremtidige problem, ofte lang tid i forveien innen
 kliniske symptomer foreligger.


http://haranalyser.com/artikler/Sporsmal_og_svar_pa_norsk.pdf


Mineralene er grunnstoffene som vi godt kan kalle livets tennplugger. Uten dem ville alt liv opphøre. De er med i alle kjemiske prosesseri kroppen, både når det gjelder oppbygning av proteiner og hormoner, og de virker også som katalysatorer for enzymene. Mineralene er livsviktige komponenter i en mengde kjemiske reaksjoner i alle faser av livsprosessen, og de må finnes i riktige mengder. Vi kan kalle dem for kroppens soldater. Har vi tilstrekkelig av alle stoffer kroppen trenger i riktige proporsjoner, vil dette beskytte oss mot farlige inntrengere. Det blir som en mur som til en viss grad beskytter oss mot giftige tungmetaller og andre skadelige kjemiske stoffer.

Hva er metabolisme?

Metabolisme er omsetning av næringsstoffer i kroppen


  Metabolisme
er en generell betegnelse på den kjemiske prosessen i kroppen som omsetter luft,  
  mat og andre materialer til stoffer som kroppen behøver for å kunne fungere. Selv om
  metabolisme
n i det store og hele er den samme for oss alle, er det individuelle forskjeller. For
  eksempel, den kjemiske balansen i kroppen og hvor raskt næringsstoffene omsettes, varierer fra 
  en person til en annen. Disse individuelle forskjellene er i høy grad bestemt av gener vi har arvet
  fra våre foreldre.

Metabolske forstyrrelser

Generelt er det to typer metabolske forstyrrelser som er knyttet til fordøyelsessystemet. Den ene typen er problemer som skyldes at vi spiser eller drikker for mye eller for lite, noe vi bestemmer selv. Den andre typen er genetisk, det vil si arvelig. Genetiske forstyrrelser kan ikke helbredes, men de kan kontrolleres ved å justere dietten og livsstilen.

Andre ernæringsforstyrrelser kan skyldes mangel på vitaminer og mineraler i dietten. Vitaminer og mineraler spiller en viktig rolle i normalmetabolisme fordi de tilfører kroppen stoffer som kroppen selv ikke kan lage. Vitaminer og mineraler inngår derfor i det vi betegner som et sunt kosthold. Mangel på disse stoffene betegnes som ernæringsforstyrrelser.