Temakvelder & Inspirasjonsmøter

Hva er LifeDesign?

Life Design er et personlig utviklingsprogram som bidrar til at du ser nye muligheter, tar mer bevisste valg og gjennomfører endringer i retning av et enda bedre liv for deg selv og andre. Design ditt eget liv !

Vi gjør alle så godt vi kan i vår streben etter det gode liv. Det vi alle ønsker er å ha det godt med oss selv og andre. Mange er rimelig fornøyd med det "life designet" de har. Samtidig erfarer de fleste av oss at vi stadig kan justere og forbedre måten vi lever livet på

LifeDesignDet sitter i hodet! LifeDesign fokuserer spesielt på hvordan vi kan mestre de mentale prosessene som påvirker vår evne og vilje til endring.

Det handler om å styre tankene være i ønsket retning? Det handler om å senke stressnivået (les mer om stresshåndtering).

Temakvelder & Inspirasjonsmøte

På møtet vil du oppdage den frihet og de mulighetene du får når du i større grad tar styring over ditt stressnivå, dine tanker og dine holdinger. Vi snakker om hva dette innebærer i praksis, og ved hjelp av en LifeDesign arbeidsbok systematiserer du dine mål og tiltak slik at det er lett å følge opp etter møtet.

Ønsker du å lære hvordan teknikker og verktøy innen avspenning og mental trening, vil bidra til et enda bedre Life Design?

 

 

 

Har du lyst å være vertskap på en temakveld med LifeDesign?

På en temakveld med LifeDesign vil vi gjennom samtaler og refleksjon oppdage den frihet og de mulighetene vi får når vi i større grad tar ansvar og styring i eget liv. På møtet snakker vi om hva dette innebærer i praksis, og vi finner frem til individuelle løsninger for å nå de målene vi setter oss.

Har du lyst å være gjest på en temakveld med LifeDesign?

LifeDesign fokuserer spesielt på hvordan vi kan mestre de mentale prosessene som påvirker vår motivasjon og endringsvilje. Det er i denne sammenheng de unike LifeDesign-verktøyene er til stor nytte og hjelp.

LifeDesign er utviklet for mennesker som ønsker å øke sin påvirkning på eget liv. Les gjennom spørsmålene og finn ut om du kan tenke deg å invitere til inspirasjonsmøte.

 

Hvis du svarte ja på ett eller flere av disse spørsmålene, og ønsker mer informasjon om LifeDesign og kanskje ønsker du å vite mer hva det innebærer å være en vert som inviterer dine venner og kjente hjem til et LifeDesign inspirasjonsmøte å da ser jeg frem til å høre fra deg.

LifeDesign - for deg som tror at små skritt i riktig retning fungerer best!

 

Avspenningstrening for kvalitativ søvn - Mental trening for høy egenmotivasjon - Autogen trening for nytt overskudd og velvære - Avspenningstrening for økt konsentrasjon og fokus